Τύπος: Πειραιώς Γεύσεις

Η καταχώρησή μας στο περιοδικό “Πειραιώς Γεύσεις”.